menu

花落无痕

华年似水 往事如尘

Avatar

关于

简介

-- 生命中,不断地有人离开或进入。于是,看见的,看不见了;记住的,遗忘了。
-- 生命中,不断地有得到和失落。于是,看不见的,看见了;遗忘的,记住了。
-- 然而,看不见的,是不是就等于不存在?记住的,是不是永远不会消失?

----------------------------------------------
坚定的大无畏败金主义者!
为繁荣市场经济而努力奋斗!

----------------------------------------------

@ 易涨易落山溪水,易反易覆小人心

@ 人各有道, 冷暖自知

@ 处阴则心静,处静以息迹

@ 和敬清寂

@ 周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。 向使当初身便死,一生真伪复谁知?

@ 做一个简单的人 平和而执着 谦虚而无畏